Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Bihaću

Raspored suđenja

16.09.2019.

GLAVNI PRETRESI

 od 16.09.2019.godine do 20.09.2019.godine

 

 

DATUM

I SAT

BROJ PREDMETA

IME I PREZIME OPTUŽENOG

KRIVIČNO DJELO

SUDIJA

16.09.2019.

11:00

 

01 0 K

014248 19 K

Alagić Edita

Čl. 384/3 v st.1

KZ F BiH

 

Fikret

Hodžić

17.09.2019.

09:00

 

 

01 0 K

008390 16 K

 

Muslimović Đevad i dr.

Čl. 348/3; 380/1 i 383/1

KZ F BiH

 

Osman

Alibabić

18.09.2019.

09:30

01 0 K

012587 19 K

Suljić Ajren i dr.

Čl. 238/2 v

čl. 54

KZ F BiH

 

Reuf

Kapić

19.09.2019.

09:00

 

 

01 0 K

014357 19 K

 

Džodan Mićo i dr.

Čl.142/1 v

čl. 22

KZ SFRJ

Osman

Alibabić

19.09.2019.

09:00

 

01 0 K

014356 19 K

 

Čaušević Adnan

Čl. 289/2 v st. 1 v čl. 31

KZ F BiH

 

Fikret

Hodžić

20.09.2019.

11:00

 

 

01 0 K

010740 19 k

Galijašević Emdžad i dr.

Čl. 340/1;250/3;

383/1;383/3;

308/1

KZ FBiH

 

Fikret

Hodžić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh